Regulamin

REGULAMIN NETcollege

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2022. 

 1. NETcollege jest internetową filią szkoły Centrum Przygotowań do Egzaminów Cambridge z siedzibą w Łodzi ul. Joanny 13 , 93-404 Łódź , NIP 7291245677 , REGON 363908238 telefon (+48) 607993466, adres mailowy biuro@netcollege.pl, numer konta 82 1030 0019 0109 8503 0014 0902 – citi handlowy
 2. Uczeń rozpoczynający naukę w NETcollege przygotowuje słuchawki, mikrofon oraz zabezpiecza podłączenie do Internetu. Zaleca się, dla lepszej komuniakcji, posiadanie kamerki.
 3. Uczeń otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej pod adresem www.https://.school.netcollege.pl, gdzie odbywają sie lekcje. Na platformie uczeń ma dostęp do biblioteki z materiałami dodatkowymi oraz materiałami z lekcji.
 4. Uczeń otrzymuje dostęp do wirtualnego biura szkoły pod adresem www. https://app.activenow.io. . W wirtualnym biurze można sprawdzić swój plan, rozliczenia lekcji, a także można opłacić zajęcia.
 5. Zajęcia dobierane są po wstępnej analizie potrzeb ucznia i poziomu języka. Uczeń wypełnia specjalny formularz oraz pisze PLACEMENT TEST. Alternatywnie odbywa sie rozmowa wstępna z metodykiem. Szkoła przedstawia wynik i proponuje odpowiednie zajęcia. Bezpośredni nadzór nad wyborem poziomu prowadzi metodyk szkoły mgr Jolanta Witaszek.
 6. Uczeń wybiera dostępne w szkole terminy zajęć, częstotliwość spotkań oraz rodzaj lekcji.
 7. Po ustaleniu terminu nauki oraz wybraniu rodzaju kolejnym krokiem jest opłata za zajęcia dokonywana poprzez wirtualny sekretariat Active Now. Obowiązujące metody płatności są następujące :

– lekcja pojedyncza, 30 minut – 55  zł
– pakiet 10 lekcji po 30 minut – 550 zł
– lekcja pojedyncza, 45 minut – 80 zł
– pakiet 10 lekcji po 45 minut –  800 zł
– lekcja podwójna, 60 minut – 110 zł
– 10 lekcji podwójnych, 60 minut- 1100 zł

Po zajęciach próbnych i ustaleniu programu zajęć oraz przedstawieniu oferty uczeń ma obowiązek opłacić rozpoczynający się moduł.

W wyjątkowych przypadkach zajęć przygotowujących do egzaminów szkoła proponuje odrębny pakiet egzaminacyjny przygotowany indywidualnie dla ucznia.

 • Jeżeli z powodów niezależnych od lektora bądź ucznia (przerwa w dostawie Internetu/ prądu, choroba) lekcja nie może odbyć się we wcześniej wyznaczonym terminie, zostanie ona przeniesiona za zgodą obu stron na inny termin.
 • Odwołanie zajęć przez ucznia musi nastąpić najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem lekcji. Jeśli to nie nastąpi w regulaminowym czasie, uczeń jest obciążany kosztami lekcji. Powiadomienie następuje poprzez aplikację Active Now. Dodatkowym kanałem informacyjnym pozostaje profil na Skypie.
 • Jeżeli lekcja nie odbędzie się z winy NETcollege, a o powodach odwołania lekcji szkoła nie powiadomi ucznia najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem lekcji i nie ustali, za zgodą ucznia, nowego terminu, uczeń może wystąpić o zwrot opłaty za lekcję, o ile nie zostanie ustalony nowy termin lekcji. Opłata za lekcję zostanie przesłana na numer konta ucznia w ciągu 24 godzin. Zostanie wyznaczony nowy dogodny termin lekcji.
 • Spóźnienie Klienta / Nieusprawiedliwiona nieobecność – czas spóźnienia odliczany jest od czasu trwania zajęć. Jeżeli lektor dzwoniąc do Klienta na podaną nazwę użytkownika Skype lub pod wskazany numer telefonu, nie zastanie go w ciągu piętnastu minut po umówionej godzinie, sesję uznaje się za przeprowadzoną. W przypadku opuszczenia lekcji bez uprzedniego kontaktu z lektorem, Słuchacz ponosi koszty tej lekcji.
 • Uczeń może ustalić inny niż w planie lekcji termin spotkania z lektorem, jeżeli lektor wyraża na to zgodę i dysponuje wolnym czasem. O zmianie terminu szkołę powiadamia lektor.
 • Uczeń ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
 • Wszelkie reklamacje oraz uwagi należy zgłaszać do Biura telefonicznie (nr 607993466) lub na adres email (biuro@netcollege.pl). Biuro szkoły czynne jest codziennie w godzinach od 10.00 do 16.00.
 • Każdy uczeń szkoły NETcollege ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie nauki w NETcollege jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu.

16. Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. NETcollege jest Administratorem Danych Osobowych. Dane ucznia wykorzystywane będą tylko w celach administracyjnych szkoły i do realizacji zamówienia.